Billige lån i Nord-Norge

Billigere lån og billigere å bo i Nord-NorgeStadig flere velger å bosette seg i Nord-Norge, og det med god grunn. Landsdelen er et eldorado for de friluftsinteresserte, med en fantastisk natur og kyststripe som kan ta pusten fra de fleste. Nord-Norge er kjemisk fri for rush-trafikk, giftlokk over byene ved fint vær og man kommer seg ut i naturen på kort tid selv om man bosetter seg i de største byene i nord.

Et annet aspekt er at det er langt billigere å bo i de nordligste fylkene med langt lavere boligpriser, i tillegg til en rekke andre økonomiske fordeler. Dette gjelder spesielt for de nyutdannede, hvor reduksjon av studielånet er det største økonomiske insentiv for å få folk til å flytte til Finnmark, Nordland og Troms. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvor lønnsomt det kan være å flytte nordover.

Fordeler ved å bo i Nord-Norge

Det er en rekke økonomiske incentiver man kan nyte godt av ved å bosette seg i Norges nordligste fylker. Merk at det gjelder ikke hele Nord-Norge, de fleste av fordelene gjelder i tiltakssonen som omfatter hele Finnmark fylke og syv kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Her er fordelene:

Nedskriving av gjeld i Statens Lånekasse

Alle som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms kan få en årlig skattefri nedskriving av studielånet på inntil 10 % av det opprinnelige lånebeløpet, men maksimalt kr 25.000,- per år. Ettergivelsen skjer på etterskudd når du kan dokumentere at du er fast bosatt og har arbeidet i regionen i tolv måneder sammenhengende. Dette gir billigere lån i Nord.

Ifølge Norsk Kreditt AS vil altså lån uten sikkerhet og forbrukslån ikke nødvendigvis bli billigere av å bo i Nord Norge, fordi man ikke får gunstigere skattefradrag på rentebetalingen i nord. De henviser til deres tjeneste som sammenligner de beste forbrukslånene i Norge for å finne de billigste alternativene.

Bedre lånebetingelser i Husbanken

Om du ønsker å ta opp lån i Husbanken, så kan dette lånet økes med inntil kr 100.000,- pr. bolig utover de satsene som ellers gjelder. Dersom boligen er minst 10 år, kan du i tillegg få lån til utbedring og vedlikehold uten behovsprøving. Dette gjelder alle husstander i Nord-Troms og Finnmark.

Du betaler mindre skatt

Alle som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms får automatisk et inntekstfradrag i alminnelig inntekt på henholdsvis kr 15.000,- for skatteklasse I) og kr 30.000,- for skatteklasse II. I tillegg betaler du mindre toppskatt (inntekt mellom kr 550.550 og kr 885.600) enn resten av landet. Forskjellen er 7 % toppskatt i Finnmark og Nord-Troms mot 9 % toppskatt i resten av landet.

Langt mer barnetrygd

Barnefamilier mottar betydelig mer barnetrygd enn resten av landet. Så lenge man er bosatt i tiltakssonen mottar man hele 3.840 kroner per barn per år ekstra i barnetrygd.

Reduserte kommunale avgifter og strømfritak

En undersøkelse hvor man har sammenlignet kommunale avgifter som kloakk, renovasjon, barnehagesatser og prisen på strøm viser at hele 12 av landets 20 billigste kommuner ligger i Nord-Norge, som i gjennomsnitt har 4.600 kroner i kommunale avgifter. Landsgjennomsnittet ligger på 6.158 kroner, og for de største byene ligger snittet på over 10.000 kroner. I tillegg ligger de 10 billigste kraftkommunene også i Nord-Norge, hvor man slipper å betale moms på kraftprisen og bortfall av forbruksavgift på strøm.