Turister bosetter seg i Nord

I de senere år har Nord-Norge sett en markant økning i antall turister, men også tilflytting av utenlandsk personell som tidligere har vært på ferie i landsdelen. Bakgrunnen for dette varierer fra person til person, men vi har samlet sammen noen faktorer for hvorfor turister velger å bosette seg i nord, basert på intervjuer og tilbakemeldinger fra reiselivsbransjen.

Den spektakulære naturen

Det er liten tvil om at naturen ansees som det viktigste produktet turistene kommer for å oppleve når de besøker Nord-Norge. Norge er kjent for sin vakre natur, og Nord-Norge har sin unike variant med Lofotfjellene som stikker opp i havet, den øyrike Helgelandskysten, ville fjell i Lyngsalpene og den enorme Finnmarksvidda. Den langstrakte kystlinjen er et kapittel for seg selv, med et utbygd opplevelsestilbud både for fugl- og hvalsafari. I tillegg kan turistene boltre seg i en rekke nasjonalparker, som Svartisen, Reisa og Varangerhalvøya.

Nord-Norge kan også skimte med en rekke naturfenomener, hvor midnattssolen og nordlyset markerer seg. Spesielt nordlysturismen er i en enorm vekst, som lokker turister til landsdelen også på vinteren. Attraksjonskraften og summen av alle disse naturopplevelsene bidrar til at turistene ønsker å bli værende i regionen. Naturen er helt unik, og undersøkelser viser at de aller fleste som besøker Nord-Norge aldri har opplevd noe lignende og at de reelle opplevelsene overgår alle forventninger.  

En autentisk livsstil

En annen faktor som går igjen i tilbakemeldinger er at turister blir forelsket i livsstilen til befolkningen, som er helt anderledes enn hva de besøkende er vant med. Tromsø er den største byen i Nord-Norge, og har beskjedne 75 000 innbyggere, som såvidt kan defineres som en by i større land som Kina, India, Russland og USA. Her møter de plutselig en rolig og behagelig livsstil hvor tidsklemma ikke finnes i ordlista, og rushtrafikk ikke eksisterer. Livsstilen er så langt unna det de normalt er vant med, og oppleves for enkelte så positiv at de ønsker å bosette seg i regionen. Tilflytter i denne kategorien er ofte høyt utdannet, og som er vant med å jobbe veldig mye, som har ressurser til å etablere seg og enkelt skaffe seg jobb.

Billig levesett

For personer som flytter fra større, utenlandske byer til Nord-Norge vil det økonomiske aspektet utgjøre en betydelig positiv endring i levesettet deres. Boligprisene i en storby er i en helt annen prisklasse, og for samme pris får man en enorm enebolig med utsikt rett ut i havet og gjerne noen mål tomt på kjøpet. I tillegg er det en rekke økonomiske incentiver ved å flytte til Nord-Troms eller Finnmark, hvor man blant annet betaler mindre skatt, får mer barnetrygd og fritak for både moms og forbruksavgift på strøm. Man kan også få mer lån i Husbanken, og velger man å kjøpe en bolig som er over 10 år, kan man i tillegg få lån til utbedring og vedlikehold uten behovsprøving. Om du ønsker å lese mer om disse fordelene, har vi skrevet en egen artikkel om dette som du finner på websiden vår.